Laboratoriet är välutrustat med ny utrustning och vi kan direkt analysera dem flesta och mest förekommande blodproverna direkt på kliniken medans ni väntar. Vi analyserar även urinprov, cytologi och parasitprover. Dem analyser vi inte kan genomföra direkt på kliniken skickas vidare till utvalda externa laboratorium och när svaret kommit kontaktas ni direkt av er veterinär angående resultatet.