Om Rehabilitering

Ansvarig för Rehabiliteringsavdelningen: Stefan Rosén

 

Meriter; Rehabilitation program V.T. Knoxville, TN. (USA), Leg. Djursjukvårdare (SLU), Dipl. Hundmassör (Axelssons), Cert Fysioterapeut Smådjur (RDS), Specialistkompetens i rehabilitering,  Cert Fysioterapeut Hund, Författare: Fysträning för hund

 

21 års erfarenhet av veterinärmedicinsk rehabilitering. Tidigare avdelningschef för rehabiliteringen på Regiondjursjukhuset Strömsholm Nu: Ansvarig för utbildningar inom området rehabilitering

Eftervård och rehabilitering av hundar

När er hund skrivs ut från djursjukhus eller klinik behöver du oftast hjälpa hunden med fortsatt vård och rehabilitering. Den veterinär som ansvarat för din hund på djursjukhuset/kliniken berättar vilken diagnos, undersökning och behandling hunden genomgått. Veterinär ger er information om fortsatta uppföljningar/kontroller som kan behövas och ordnar så att du får med remisser, recept och intyg som krävs för att en komplett eftervård och rehabiliteringsplan kan bli utförd.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för de olika insatser som är nödvändiga för att återställa hunden igen efter skada eller sjukdom. Genom rehabilitering får hunden träna sig för att, så långt som det är möjligt, återfå de förmågor den hade före sjukdomen eller skadan. Hunden kan också behöva använda olika hjälpmedel för att återfå eller kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Vilken form av rehabilitering hunden får beror på skada eller sjukdom. Rehabilitering kan ske på sjukhus, särskilda rehabiliteringsanläggningar men den största delen sköts av ägaren i hemmet.

De yrkesgrupper som arbetar med rehabilitering av hundar är Veterinärer, Djursjukvårdare, Cert Fysioterapeuter hund, Sjukgymnaster och Dipl. Hundmassörer. Har hunden en neurologisk sjukdom eller skada behövs oftast specialist inom rehabilitering för att uppnå bästa resultat. För att få rehabilitering hos specialist vid nervskador krävs en utskriven remiss från ansvarig veterinär.

Arbetsinriktad rehabilitering

Om hunden varit sjuk en längre tid och inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter (tjänstehundar, avelshundar, m.m.) kan du ha rätt till intyg från veterinär för att få ut ersättning från ert försäkringsbolag, men ofta så kan de flesta hundar klara sig åter till sina uppgifter om de genomgått en ordentlig rehabilitering/uppträningsperiod.

För att få en arbetsinriktad rehabilitering måste hunden genomgå en rehabiliteringsutredning. Utifrån denna utredning bedöms hundens status och på vilken nivå rehabiliteringsupplägget kommer att starta upp från. Naturligtvis bedöms hundens situation in i det hela och om rehabiliteringsplanen sedan verkar rimlig att kunna genomföra eller inte, ur en hunds perspektiv.

Rehabiliteringsgaranti

All form av rehabilitering ska leda till att hunden under tiden blir allt bättre och i dem fall resultat uteblir så måste man ställa sig frågan, varför? Kirurgiska problem? Fel rehabiliteringsupplägg? Medicinska bedömningar? Individens möjlighet till läkning?

 

Rehabilitering och karenstider

Vid rehabilitering kan vissa av behandlingsmetoderna hamna under av SKK satta kriterier för Doping och medföljande karenstider. Se följande dokument från SKK vad som gäller för de olika behandlingsmetoderna. Nationellt Dopingreglemente (öppnas i ny flik)

 

Vi på ReDog Veterinärklinik och Hundrehabilitering tar vår uppgift på största allvar och ser till att hålla er informerade om hundens utveckling och framsteg under hela rehabiliteringsperioden!

Tidsbokning vardagar under ordinarie öppettider på telefon 021 - 412020

Månadens utmaning - se här!